ការ​សម្ភោធ ជា​មួយ​តំលៃ និង​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​របស់ Huawei P30 ​| Huawei P30 Launching, Price and Specification

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដំណើរការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងការបើកដំណើរការជាផ្លូវការនូវទូរស័ព្ទ Huawei P30 និង Huawei P30 Pro ។ លោក Yu បាននិយាយថា "ការរចនាទូរស័ព្ទរបស់យើងត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិនិងភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិ" ។